Etou
13 days ago

🎉 Etou has sent you 100 points! 🎉

"Thank you for the wonderful time."

Atsuko
13 days ago

🎉 Atsuko has sent you 100 points! 🎉

Panos
13 days ago

Thanks Etou, Atsuko appreciate it.

Atsuko
12 days ago

🎉 Atsuko has sent you 100 points! 🎉

Panos
12 days ago

Thanks Atsuko. Appreciate it!

Yumiko
11 days ago

🎉 Yumiko has sent you 100 points! 🎉

"Thanks, Panos! I had a lot of fun❗️"

Kaori
8 days ago

🎉 Kaori has sent you 250 points! 🎉

Panos
6 days ago

Yumiko, Kaori thanks a lot!

Taka
5 days ago

🎉 Taka has sent you 50 points! 🎉

Taka
3 days ago

🎉 Taka has sent you 50 points! 🎉

Taka
2 days ago

🎉 Taka has sent you 50 points! 🎉

Karen
11 hours ago

🎉 Karen has sent you 100 points! 🎉

0/200
みんなと共有